Openbare actoren

De verwachtingen van de burgers inzake participatie zijn hoog en blijven maar stijgen.

Of het nu gaat om de opmaak van een klimaatplan, het aanleggen van structurele oplossingen of een nieuwe openbaar beleid, vandaag is het noodzakelijk en van strategisch belang om de burgers te betrekken bij het besluitvormingsproces.

Halverwege tussen consultancy en technologie, faciliteert Fluicity de grondlegging van kwaliteitsvolle burgerparticipatie dankzij een persoonlijke begeleiding: opvolging van de projecten, terbeschikkingstelling van duidelijke statistieken, analyse van verborgen trends, …

Iedere gemeenschap bezit zijn eigen beveiligde omgeving. Met als hoofdpijler transparantie, zorgt deze voor het behoud van een regelmatige dialoog tussen de burgers en de besluitvormers en voor een makkelijke opvolging van de vooruitgang binnen de projecten.

Onder onze klanten

Onder onze klanten