Analyseer uw raadplegingen met betrouwbare gegevens

Met de Data Science-dienst helpt Fluicity u om de gegevens van uw burgerraadplegingen te kaderen en te analyseren. Ontvang nauwkeurige, bruikbare rapporten over betrokkenheid voor betere besluitvorming.
data science service Fluicity

Onze Data Science-dienst

préparation des données icone

Voorbereiding van de gegevens

Essentiële fase in elk Data Science-project voor een goed verloop van het project
préparation des données icone

Statische en semantische analyse

Vectorisatie van teksten. Deze stap maakt het mogelijk om de teksten van de respondanten te associëren met categorieën en de woorden te identificeren die deze thema’s kenmerken, om vervolgens de gemaakte groeperingen te visualiseren

Analyse textes par IA

Synthetisch begrip door AI

Sentimentele analyse van de voorstellen en verwerken van de sleutelwoorden. Groeperen van teksten op trefwoord of verwante tekst.
préparation des données icone

Overdracht van methoden

Presentatie en visualisatie van de gebruikte kunstmatige-intelligentiemethoden en de resultaten

Pas uw beslissingen aan op basis van duidelijke indicatoren

Inzicht in de behoeften van de burger

Zo kan worden nagegaan welke onderwerpen belangrijk zijn voor de burgers en kunnen zwakke signalen worden opgespoord door de voorstellen per thema te groeperen

Sentimentanalyse

De gebruikte woorden en de toon dragen bij aan een goed begrip van de voorstellen van de burgers

Gedragsanalyse

Kruistabellen naar geslacht, beroep, plaats en andere beschikbare gegevens voor een beter begrip van de verschillen binnen de populatie

Transparantie en onderwijs

De analyse en synthese met een duidelijke visualisering van de gegevens zorgen ervoor dat de gegevens beter begrijpelijk zijn voor burgers
data science consultation citoyenne

Data Science in een consulting project

Afbakenen

– Luisteren naar de verwachtingen van de klant, voorstellen van analyses, voorstellen van mogelijkheden – Inventariseren van de analysebehoeften en terugkoppeling – Opstellen van analyses en definiëren van te leveren prestaties

Deelname

Terugkoppeling

– Gegevensanalyse met behulp van de hierboven beschreven Data Science-technieken – Schrijven van een analytisch verslag – Creatie van infographics – Hulp bij het schrijven van de synthese

Kies voor een doeltreffende dialoog met uw burgers

📖 FREE EBOOK: The Ultimate Guide to Participatory Budgeting 👉